فروشگاه

مجموعه ای از بهترین گیاهان با کیفیتی بی نظیر

پرفروش ترین ها

 • ساکولنت

  Boncellensis Secullant

  نمره ۰ از ۵
  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • فروش ویژه!
  کاکتوس

  Cleistocactus

  نمره ۰ از ۵
  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • فروش ویژه!
  ساکولنت

  Green Soil Lotus

  نمره ۰ از ۵
  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساکولنت

  Aluminum Plant

  نمره ۰ از ۵
  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • کاکتوس

  Ball Cactus

  نمره ۰ از ۵
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساکولنت

  Boncellensis Secullant

  نمره ۰ از ۵
  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • فروش ویژه!
  کاکتوس

  Cleistocactus

  نمره ۰ از ۵
  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • فروش ویژه!
  ساکولنت

  Green Soil Lotus

  نمره ۰ از ۵
  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • کاکتوس

  Mini Astrophytum

  نمره ۰ از ۵
  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • کاکتوس

  Mini San Pedro Cactus

  نمره ۰ از ۵
  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • فروش ویژه!
  ساکولنت

  Money Plant

  نمره ۰ از ۵
  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • فروش ویژه!
  کاکتوس

  Old Lady Cactus

  نمره ۰ از ۵
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساکولنت

  Piorro Quisquam

  نمره ۰ از ۵
  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساکولنت

  Rattle Snake Tail

  نمره ۰ از ۵
  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • فروش ویژه!
  کاکتوس

  Star Cactus

  نمره ۰ از ۵
  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
به بالای صفحه بردن