ماه: اسفند ۱۳۹۶

بازدید سرزده مدیر عامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو

دکتر اسلام پناه، مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو به منظور بررسی نحوه عملکرد شرکت و روند پیشرفت پروژه های مصوبه هیئت مدیره به صورت سرزده از شرکت دانش بنیان کشت بافت خاوران یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ دانش بنیان لیدکو بازدید به عمل آوردند.

اسکرول به بالا