کاهش ضایعات میوه پس از برداشت

از بین رفتن مواد غذایی یکی از مهمترین مشکلات جامعه مدرن است. حدود یک سوم از کل مواد غذایی تولید شده در جهان از بین رفته یا هدر می رود.جدا از مواد شیمیایی میتوان از آب گرم ۵۰-۵۵ درجه سانتی گراد به مدت زمان ۳ دقیقه استفاده نمود. در طی پژوهشی که انجام شد با استفاده از روش تیمار با آب گرم، میزان پوسیدگی محصولات را به میزان زیادی کاهش دادند. علل اصلی فساد و از بین رفتن  میوه‌ها و سبزی‌ها، آلودگی ناشی از آفت یا بیماری و همچنین شرایط نادرست ذخیره‌سازی است که درنهایت منجر به پوسیدگی یا از بین رفتن محصول تازه می‌شود که در بیشتر موارد برای حفظ و نگهداری این محصولات تازه از مواد شیمیایی استفاده می‌کنند.

 محققین سیب‌ها را با دو مورد از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فساد میوه‌ها، آلوده کردند و سپس آنها را با آب داغ و یک عامل کنترل کننده زیستی تحت تیمار قرار دادند. این رویکرد باعث شد که عوامل بیماری‌زا، پس از برداشت به میزان زیادی کاهش یابد.

در طی این آزمایش و با استفاده از این روش، سیب‌ها را در مدت زمان کوتاهی در یک حمام آب گرم قرار دادند. این شوک گرما باعث شد که مکانیسم‌های دفاعی طبیعی سیب تحریک شود، اما علت دقیق این عمل هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است. با این وجود، همیشه شیوع پاتوژن‌ها در انبارها وجود دارد. بنابراین یک روش پایدار برای کاهش پوسیدگی میوه پس از برداشت، تیمار با آب گرم است که در تعداد زیادی از محصولات زراعی نتیجه خوبی داشته است.

منبع: Birgit Wassermann, Peter Kusstatscher and Gabriele Berg, Microbiome Response to Hot Water Treatment and Potential Synergy With Biological Control on Stored Apples, 2019. Frontiers in Microbiology

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن